Στην εποχή της εξέλιξης και της τυποποίησης καταφέραμε χρησιμοποιώντας εξειδικεμεύνο προσωπικό, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και αγνά υλικά να έχουνε ανοδική πορεία. Τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής με συνεχής ποιοτικούς ελέγχους στην παραγωγική διαδικασία κατέχουμε την πιστοποίηση HACCP.